Praktijk voor Mondhygiene Peize

Moderne praktijk voor Mondhygiene voor Peize, Roden en omgeving

Uitleg over tarieven

U kunt zonder verwijzing van uw tandarts een afspraak maken. Uw tandarts wordt gedurende of na afloop van de behandeling schriftelijk geïnformeerd over het resultaat.

De overheid heeft besloten om met ingang van 2013 de tarieven in de mondzorg weer vast te stellen op een maximaal bedrag per behandeling.  Ook voor 2018 blijft dit gelden. De tarieven zijn te vinden op www.nza.nl. In mijn praktijk hanteer ik niet de maximumtarieven.

Mijn nota’s worden verstuurd door  Fa-med. Zij kunnen met alle zorgverzekeraars in Nederland rechtstreeks deze nota’s afhandelen. Patiënten ontvangen alleen nog een nota van de behandeling die niet (volledig) wordt vergoed. Vrij veel  patiënten  met een tandartsverzekering zullen dus geen nota ontvangen; alleen als er sprake is van  een eigen bijdrage of een gedeeltelijke vergoeding ontvangt de patiënt via Fa-med de nota. In uw eigen tandartsverzekering kunt u lezen welke vergoeding uw verzekeraar geeft voor mijn behandelingen. Bij vragen kunt u natuurlijk contact met mij opnemen.

Met een nieuwe patiënt wordt tijdens de eerste afspraak een duidelijk behandelingsplan doorgenomen. Met patiënten zonder tandartsverzekering wordt vooraf een prijsafspraak gemaakt.

De zorgverzekeraars hebben op hun eigen website aangegeven welke bedragen zij vergoeden voor de afzonderlijke behandelingen. De vergoedingen in de tandartsverzekering zijn afhankelijk van de polis en/of eigen bijdrage. Vrijwel iedere zorgverzekeraar heeft op haar website een overzicht geplaatst van de vergoedingen per zorghandeling voor mondhygiënisten/tandartsen

Voor patiënten tot 18 jaar vergoedt de verzekeraar de behandeling door een mondhygiëniste vanuit de basisverzekering.

 

 

 

 

customisable counter